Despre proiect

EllE este rezultatul provocărilor globale curente și al nevoilor pe care tinerii le-au întâmpinat la nivel local. Progresele înregistrate în domeniul dezvoltării umane au reprezentat în continuare provocări profunde și inegale: mulți tineri se confruntă cu discriminare, integrare politică limitată, niveluri ridicate de sărăcie, acces limitat la sistemele de sănătate, oportunități educaționale reduse și lipsa locurilor de muncă decente. Tinerii sunt cei vizați în ceea ce privește impactul modelelor nesustenabile din cauza marginalizării și vulnerabilității lor ridicate. Tinerii trebuie să învețe, să dobândească competențe pentru a construi modele de dezvoltare durabile inclusive. Trebuie să modeleze viziunea viitorului pentru a-l crea. La nivel local, tinerii sunt afectati de lipsa de oportunități pe piata muncii și în societate, nu au cunoștinte si au nevoie să își dezvolte aptitudini pentru metode durabile de dezvoltare. Proiectul EllE are ca scop stimularea participării și cooperării tinerilor pentru dezvoltarea durabilă în cele trei peninsulare ale Europei de Sud prin: responsabilizarea tinerilor, promovarea dezvoltării inclusive și construirea de comunități și națiuni rezistente.

images

Obiectivele proiectului

Obiectivele specifice ale proiectului EllE:<br />

Consolidarea abilităților tinerilor pentru a înțelege obiectivele de dezvoltare durabilă, motivarea tinerilo să devină activi și astfel să aibă posibilitatea de a-și transforma ideile în activități sociale reale

Dezvoltarea capacităților prin schimburi de idei, informații, experiențe și bune practici - Consolidarea Rețelei EllE într-o macroregiune pentru cooperare tinerilor și a acțiunilor comune

Creșterea gradului de conștientizare, promovarea unui dialog activ si întărirea cooperărilor între tineri si grupurile de interes, crând sinergii mai mari in toate domeniile de actiune privind obiectivele de dezvoltare durabilă

Dezvoltarea unui nou model holistic (participativ, cooperativ, incluziv și accesibil) de responsabilizare a tinerilor în ceea ce privește implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și să consolidarea simțul de inițiată al tinerilor

Mărirea și exploatarea cooperării în promovarea și implementarea obeictivelor de dezvoltare durabilă prin intermediul responsabilizării tinerilor.